Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Ekspeditionsgebyr og udvidet ansvarsforsikring

Obligatorisk ekspeditionsgebyr er inkl. i feriens totalpris. 

Det dækker udvidet lovpligtig ansvarsforsikring og beregnes som 4% af lejemålets pris, dog min. 250 kr. og max. 350 kr.