Dansk Bilferie - Om vores lejebestemmelser
Kan vi hjælpe?
7010 4343

Lejebestemmelser

Dansk Bilferie A/S formidler ferieboliger og rejser på vegne af Camping Vision AG på følgende betingelser (gælder indkvartering for camping, ferieboliger og skiferier):

1. Generelt om lejeaftalen
Dansk Bilferie er som formidler af de på www.danskbilferie.dk nævnte lejeobjekter kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Dansk Bilferie påtager sig intet ansvar for ændring af forhold, der ikke vedrører selve lejeobjektet. Alle ændringer af aftaler mellem lejer og udlejer skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Rejsegarantifond og Rejseankenævn
Dansk Bilferie A/S er tilsluttet Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet med nr. 1495. Der gøres opmærksom på, at dækning i

Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser*. 

*En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:

– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse (f.eks. liftkort), der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen.

3. Lejemålets pris
Prisen for lejemålet inkluderer de ydelser der er nævnt på fakturaen og voucheren. Ekstraomkostninger, som er nævnt på danskbilferie.dk, betales enten til udlejer eller direkte på feriestedet på de betingelser, der er anført. Særaftaler skal fremgå skriftligt af fakturaen (voucher). 

Til prisen tillægges et obligatorisk gebyr, dækkende udvidet ansvarsforsikring og ekspeditionsgebyr på 4 % af lejemålets pris for sommerferier, dog min. kr. 250,00 og maks. kr. 350,00. For skiferier i Østrig gælder 2 % af lejemålets pris, dog. maks. kr. 150,00. For skiferie i Sverige og Norge opkræves ikke ekspeditionsgebyr.

Ved bestilling af 2 eller flere lejemål skal ekspeditionsgebyr / tryghedspakke betales pr. faktura.

BEMÆRK: Såfremt der måtte være ændringer i prisen – i op eller nedadgående retning – vil den til enhver tid gældende pris fremgå på danskbilferie.dk

Børne- og 3. personrabatter gælder kun ved 2 eller flere fuldt betalende voksne pr. værelse / enhed.

4. Prisændring
Dansk Bilferie er berettiget til at hæve lejen forholdsmæssigt, såfremt der sker prisstigninger, indføres nye skatter eller afgifter eller ved valutakursændringer. Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet.

5. Tryghedspakke inkl. sygdomsafbestillingsforsikring
Tryghedspakken som kan tilkøbes særskilt, udgør 4% af lejemålets pris, og skal bestilles inden 1. betaling. Pakken giver ret til at afbestille gratis indtil 60 dage før ankomst, inden kl. 12.00 - uden dokumentation. Ved afbestilling tilbagebetales rejsens fulde pris, kun fratrukket en selvrisiko på 10%, samt tryghedspakkens pris / ekspeditionsgebyr. Økonomi færge-, fly- og togbilletter refunderes aldrig. Annulleres ferien helt, kan den ikke genbestilles indenfor de næste 48 timer. Ændringer kan foretages uden ændringsgebyr indtil 14 dage før ankomst - såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet/leverandør, skal denne omkostning betales af lejer. Du er også garanteret, at den bestilte rejse ikke ændres ved forhøjelse af valutakurser. Din købekurs er fast, når du har bestilt. Ved dokumenteret sygdom kan ferien annulleres helt frem til kl. 12.00 dagen før ankomst. Det indbetalte beløb tilbagebetales med en selvrisiko på 10 % af rejsens pris, dog ikke den betalte tryghedspakke samt ekspeditionsgebyret, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. Personer der er fyldt 75 år, og personer der lider af kroniske sygdomme, kan ikke dækkes af tryghedspakken. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af tryghedspakken. Udlejer skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Dansk Bilferie og skal fremsendes senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af lejer. Dansk Bilferie forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker tryghedspakken ikke. Det er derfor en god ide at undersøge om jeres private rejseforsikring dækker.

OBS! Skiboliger til mere end 13 personer: Ved bestilling med mere end 90 dage til ankomst skal de første 25 % betales med det samme, og kan kun annulleres med tryghedspakken indenfor de første 7 dage efter bestilling. 1. betalingsrate er 25% af opholdets pris, og ved annullering mere end 7 dage efter bestilling og med mere end 90 dage til ankomst, vil annulleringsgebyret være på 25% (1. rate). Ved bestilling af ferie med mindre en 90 dage til ankomst, betales hele ferien, og ved køb af tryghedspakke, dækker denne kun ved sygdom i henhold lejebestemmelserne.

6. Tilkøb
Priser og betingelser for bestilt tilkøb af air-condition, sengelinned, håndklæder, slutrengøring, barneseng m.m. skal fremgå af fakturaen, hvor det ligeledes fremgår om det betales lokalt eller hjemmefra.

Priser og betingelser for tilkøb af liftkort, skiskole, skileje, forplejning m.m. på hjemmesiden kan kun gøres gældende, såfremt disse produkter bestilles og betales hjemmefra og i øvrigt fremgår af fakturaen og voucheren.

Såfremt der ikke er tilkøbt en tryghedspakke tages 100,00 kr. i gebyr for en ændring/annullering af skileje og liftkort pr. gang. Ved ændring af skiskole, færgebillet og tog efter modtagelse af voucher opkræves et gebyr på kr. 100,00 kr. + et evt. gebyr til leverandøren.

7. Tilbud/rabatter
Tilbud og rabatter er kun gældende for den periode, de fremsættes i og kan ikke tilbageføres til allerede bestilte rejser. Rabatordninger med andre virksomheder skal oplyses af kunden ved bestilling og senest inden 1. betaling.

8. Gavekort/tilgodebevis
Gavekort og tilgodebeviser udstedes af Dansk Bilferie A/S, og kan benyttes til køb af rejser og ferieboliger på www.danskbilferie.dk. 

Gavekort og tilgodebeviser er gældende i 3 år fra udstedelsesdatoen. De kan ikke ombyttes til kontanter og bliver ikke erstattet ved bortkomst.

9. Lejers reservation er bindende
1. betaling udgør 25 % af rejsens pris. Ved forbooking betales et depositum på kr. 500,00, som en del af de 25 % – de kr. 500,00 betragtes altså ikke som 1. betaling. Første beløb skal betales til Dansk Bilferie senest 3 dage efter modtagelse af fakturaen. Restbeløbet skal betales senest 8 uger før afrejse - dog skal skiboliger til mere end 13 pers., betales senest 90 dage før afrejse. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, annulleres rejsen automatisk, og 1. betaling tilbagebetales ikke. Evt. indvendinger over den fremsendte faktura skal foretages inden 1. betaling. Rettelser efter 1. betaling opfattes som en ændring, og koster kr. 300,00, hvis der ikke er tilkøbt tryghedspakke.

10. Betaling
Du kan betale for din rejse ved at lave en bankoverførsel (oplysninger fremgår af din faktura som fremsendes på e-mail) eller du kan betale med Dankort eller Mastercard. Efter du har modtaget din faktura kan du logge ind på din bestilling under "kunde-login". Du skal bruge dit rejsebevisnummer og kundernummer for at logge ind. Bemærk det er gratis at betale med kort. Bestiller du et ophold med mindre end 8 uger til ankomst, betales det fulde beløb ved bestilling. Tilkøber du en økonomibillet til det bestilte ophold, betales denne straks ved bestilling, og 1. rate af lejeobjektet betales 3 dage efter modtagelse af faktura.

Det er ikke muligt at indbetale mere end kr. 50000 kontant på kontoret.

11. Ændringer/fortrydelse
Ændring af den foretagne bestilling, kan foretages mod et gebyr på kr. 300,00. Såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet/leverandøren skal denne omkostning betales af lejer. Lejeren har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales 1. betaling ikke – udgørende 25 % af den samlede lejepris. Eventuelle tilkøbte økonomibilletter kan ikke tilbagebetales. Ved afbestilling senere end 8 uger før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt - det vil sige restbeløbet skal under alle omstændigheder indbetales.

Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, skal ske ved henvendelse til repræsentanterne på pladsen, personalet i receptionen eller til ejeren af ferieboligen.

12. Lejers ansvar
Lejer er forpligtet til at kontrollere den fremsendte faktura/voucher, og det er således lejers ansvar at alle oplysninger m.v. er korrekte, og i overensstemmelse med det bestilte.

Lejer er forpligtet til at behandle lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejer eller de medrejsende har forårsaget. Ved lejemålets begyndelse udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Depositum betales normalt i det pågældende lands valuta og modsvarer normalt ca. 1.500 - 2.500 kr. (I tilfælde hvor depositum er større end det her nævnte, vil det fremgå af fakturaen). Det deponerede beløb tilbagebetales

ved lejeperiodens ophør – enkelte steder tilbagebetales depositum ved hjemkomst på egen bankkonto direkte fra feriestedet – såfremt lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig stand. Lejerens hæftelse for skader bevares, selvom de beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Afhentning af nøgle skal ske i det på voucheren angivne tidsrum, lejer er forpligtet til at rette henvendelse til det pågældende sted såfremt ankomst ikke er muligt i det angivne tidsrum. Henvendelse skal ske i det anførte tidsrum. Deling af kontaktoplysninger efter afholdelse af ophold - i tilfælde af et eventuelt mellemværende mellem Dansk Bilferies samarbejdspartner og lejer, vil Dansk Bilferie kunne videregive lejers relevante kontaktoplysninger.

13. Dansk Bilferies ansvar
Dansk Bilferies erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art kan Dansk Bilferie ikke drages til ansvar. Dansk Bilferie er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers og billetter. Dansk Bilferie forbeholder sig ret til, i tilfælde af kontraktbrud fra lejeobjektets ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller erstatte et lejet lejeobjekt med et andet. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt. 

Dansk Bilferie tager forbehold for tastefejl i katalog/internet og fejlinformation fra samarbejdspartner.

14. Force Majeure
Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge lejekontrakten tilkommende brugsret.

Dansk Bilferie kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, såfremt lejeboligen ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende).

15. Reklamation
Mangler og reklamation håndteres af Dansk Bilferie A/S på vegne af Camping Vision AG. Eventuelle reklamationer over lejeboligen skal altid forelægges Dansk Bilferies repræsentant på feriestedet straks ved overtagelse af lejemålet, og senest 24 timer efter ankomst. Utilfredsstillende rengøring er et forhold mellem lejer og repræsentanten for feriestedet/objektet og skal meldes på ankomstdagen. Lejeren skal give repræsentanten en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre eventuelle fejl. Kan problemet ikke løses med personalet på feriestedet, er det meget vigtigt, at lejer straks kontakter Dansk Bilferie, som vil forsøge at afhjælpe problemet på vegne af udlejer. Reklamationer og mangelindsigelser, som ikke kan afhjælpes på stedet, og som ønskes behandlet af Dansk Bilferie, skal senest være Dansk Bilferie i hænde senest 7 dage efter hjemkomst. Rejser lejeren fra lejeobjektet uden forinden at have underrettet Dansk Bilferie og uden at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en eventuel fejl eller skade, kan Dansk Bilferie ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt. Såfremt at lejer ikke har underrettet Dansk Bilferie om mangler og indsigelser under opholdet, har Dansk Bilferie ikke mulighed for at behandle disse.

16. Udvidet ansvarsforsikring
Dansk Bilferie har tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S.

17. Prisgaranti
Dansk Bilferie giver prisgaranti på alle produkter på danskbilferie.dk. Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (dvs. bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring m.m.) billigere, får du boligen til den fundne pris. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Boligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør 2) Dokumentation skal være os i hænde senest 7 dage efter bestilling af boligen. 3) Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af boligen. Tilkøb er ikke dækket af garantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for specielle tilbud, begrænset antal eller kampagnepriser. 

18. Udveksling af kontaktoplysninger med Dansk Bilferies samarbejdspartnere - persondata
For at kunne administrere din bestilling og give dig den bedste service, videregiver Dansk Bilferie relevante personoplysninger som mobilnr., mailadresse,  fødselsdatoer eller anden relevant information, til samarbejdspartnere, hvor dette har relevans. Der er tale om samarbejdspartnere, hvor Dansk Bilferie har en databehandleraftale. Du vil udelukkende blive kontaktet af Dansk Bilferies samarbejdspartnere angående dit ophold. I forbindelse med, at vi videregiver jeres relevante kontaktoplysning, vil I kunne modtage direkte information fra Dansk Bilferies samarbejdspartner om for eksempel ankomstinformation, tid og sted og evt. koder til døre og nøgleboks. Anden relevant information kan være ved eventuelle aflysninger og forsinkelser af transport, som færgeroverfarter.  

Kontaktoplysninger, der er videregivet til samarbejdspartnere vil ikke blive brugt til markedsføring, og vil blive slettet efter afholdelse af den aktuelle rejse. 

19. Kontrakt indgåelse
Camping Vision AG (Camping Vision AG, Rue du Bachet 14, CH-1212 Grand-Lancy, Geneva

Handelsregister: CH 660-2192012-7) er udlejer og teknisk arrangør af de på danskbilferie.dk formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. Camping Vision AG er medlem af den schweiziske rejsegarantifond.

Der tages forbehold for trykfejl.

Lejebestemmelser maj 2019.