Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Færdselsregler, bøder og told

Færdselsregler 
Der er forskellige regler for færdsel i trafikken i Europa, og du bør derfor orientere dig i, hvilke regler, der er gældende i de lande, du besøger.

Bøder 
Du skal være opmærksom, at der er forskellige regler for, hvad du kan få bøde for, når du tager på bilferie. Reglerne for hvor meget alkohol, du må have i blodet varierer eksempelvis meget fra land til land, og det samme gælder bødetaksterne.

Du bør samtidig være opmærksom på, at det er muligt for andre europæiske lande at inddrive bøder via de danske myndigheder, hvis bøden overstiger 70 euro. Du kan derfor, når du er hjemvendt fra ferie, modtage et krav om at betale en bøde for en lovovertrædelse, du har begået på din ferie.

FDM har lavet en oversigt i PDF, der viser de forskellige bødetakster, der er gældende i de forskellige lande. Se dem ved at klikke her.

Told
Når du tager på bilferie, skal du være opmærksom på, at det er begrænset, hvor meget du må medbringe, både når du tager afsted og når du vender hjem. Ankommer du fra et andet EU-land, er der følgende regler for, hvor meget tobak og alkohol du må medbringe:

Tobak
Cigaretter (se undtagelse nedenfor), 800 stk.
Cigaretter ved indrejse fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn og Rumænien, 300 stk.
Cigarillos (max. 3 g/stk.), 400 stk.
Cigarer, 200 stk.
Røgtobak, 1 kg

Alkohol
Spiritus (over 22 procent alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus), 10 liter
Hedvin (på eller under 22 procent alkohol, fx portvin og sherry, samt mousserende vin, som fx champagne), 20 liter
Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin og vinbaseret cider), 90 liter
Øl (og ølbaseret cider), 110 liter

Kilde: skat.dk

Personer i alderen 16-17 må medbringe øl og vin, når de kommer til Danmark. Her må alkoholprocenten dog ikke overstige 16,4 procent.

Ankomst fra et ikke EU land 
Hvis du ankommer fra et land, der ikke er med i EU, skal du som udgangspunkt betale en afgift, hvis du har købt varer, der overstiger enten 3.250,- eller 2.250,-. Den højeste af taksterne er gældende, hvis du ankommer med fly eller skib, og den laveste er gældende for alle andre transportmidler. Reglerne for hvor meget alkohol og tobak, du må medbringe, er også anderledes end når du ankommer fra et EU-land:

Tobak

Cigaretter, 200 stk.
Cigarillos (max. 3 g/stk.), 100 stk.
Cigarer, 50 stk.
Røgtobak, 250 g
Alkohol Spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus), 1 liter
Hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin og sherry, samt mousserende vin, som fx champagne), 2 liter
Bordvin (fx rød-, hvid- og rosevin og vinbaseret cider), 4 liter
Øl (og ølbaseret cider), 16 liter

Kilde: skat.dk

På SKATs hjemmeside kan du læse mere om, hvor meget du må medbringe, når du rejser fra et EU-land til et andet, eller når du rejser uden for EU regi. Se reglerne ved at klikke her.

Relaterede artikler...

Vigtige dokumenter

- Få styr på alle de vigtige papirer

Overnatning / Mini-ophold

- Tag et stop på vejen!