Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Vejr

Det kan være en stor fordel at holde øje med vejrforholdene inden du tager afsted på bilferie. Da vejret kan have stor indflydelse på trafikken og forholdende på vejene, bør du være særligt opmærksom på:

  • Glatte veje øger bremselængden, hold derfor større afstand på motorvejene 
  • Ved dårlig sigtbarhed bør du sænke farten 
  • Dårligt vejr kan medføre kødannelser
  • Vi har samlet en række links til de forskellige vejrforhold i Europa, som du med fordel kan holde dig opdateret i før og under rejsen.

Links:

Oversigt over det aktuelle vejr i Europas lande findes på Nor-truck.de.

Relaterede artikler...

Hold tyvene væk!

- Kom tyvene i forkøbet!

Vigtige dokumenter

- Få styr på alle de vigtige papirer!