Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Sjove spil og lege

Det hænder at diverse spillemaskiner, filmafspillere og lignende løber tør for strøm, og vi har derfor et par idéer til, hvordan man kan underholde sig selv og børnene på anden vis.  

20 spørgsmål til professoren  
Dette må betegnes som en af bilturens helt store klassikere. Legen går i sin enkelthed ud på, at en person tænker på en ting/person, som de andre skal gætte. Deltagerne har kun 20 spørgsmål til at finde svaret, og personen der bliver spurgt, må kun besvare med ja eller nej.  

Tælle biler
Alle deltagere vælger en bilfarve eller et bilmærke og tæller så antallet af modkørende biler i den pågældende farve og/eller mærke. Vinderen er den, der først når eksempelvis 20 biler af samme slags. En anden variation er nummerpladeleg, hvor det gælder om at finde alle bogstaver i alfabetisk rækkefølge på de forbipasserende biler.

Digt en historie
Familien skiftes til at sige et ord eller en sætning, og man får på den måde skabt en underholdende historie.  

Over grænsen 
En person tænker på, hvad man ”må have med over grænsen”, og det er så de andre deltageres opgave at gætte, hvad man må tage med over grænsen. Personen der bestemmer, hvad man må have med over grænsen kan eksempelvis starte med at sige: ”Da jeg gik over grænsen, tog jeg et æble med, og jeg kom over.” Det er så de andres opgave at gætte, hvad man må tage med over, og når de har gættet det, kan de prøve at gætte, hvad reglen for hvad der må komme over grænsen er. Det kan for eksempel være at tingen skal starte med Æ eller at tingen skal være rund.

Tegning 
Det kan være en god idé at medbringe papir, som børnene kan tegne på, og har man lyst til at inddrage flere kan man i fællesskab tegne en person. Denne leg er også kendt som ”foldelegen”, hvor papiret foldes således, at personen, der tegner ikke kan se hvad den forrige person har tegnet, og man skiftes så til at tegne en del af kroppen. Alternativt kan papiret bruges til kryds og bolle eller sænke slagskibe.  

Historiedigtning 
Familien kan skiftes til at digte en historie, hvor hver person skiftes til at sige et ord eller en sætning.  

Gæt en dyrelyd 
En simpel med underholdende leg, hvor I skiftes til at sige en dyrelyd, som de andre skal gætte.  

Gæt et ordsprog
I denne leg skal børnene gætte betydningen af et ordsprog. ”Højt at flyve, dybt at falde” eller ” sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt” er gode eksempler på ordsprog, som de yngste kan gætte.

Relaterede artikler...

Hold tyvene væk!

- Kom tyvene i forkøbet!

Vigtige dokumenter

- Få styr på alle de vigtige papirer!