Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Formularer ved reklamation eller sygdom

Reklamation

Skulle du mod forventning have haft en uheldig oplevelse på din rejse modtager vi gerne din tilbagemelding, som vil blive behandlet med grundighed og seriøsitet. Anvend venligst formularen på siden til at udforme din reklamation. Ønsker du at sende formularen kan du downloade og printe formularen i pdf-format.

Reklamationen sendes til:
info@danskbilferie.dk


Sygdom

Skulle du grundet akut opstået sygdom stå i den uheldige situation at du bliver nødt til at afbestille din ferie bedes du venligst udfylde formularen "Lægerklæring" og indsende den til Dansk Bilferie. Bemærk venligst at afbestilling forudsætter at du har købt en sygdomsafbestillingsforsikring sammen med din rejse. Bemærk udgift til lægeerklæring påhviler den rejsende.

Sygdomsafbestillingsforsikringer er tegnet gennem Gouda Rejseforsikring.

Sygdomsformularen sendes til:
info@danskbilferie.dk


Betingelser - Sygdomsafbestillingsforsikring

Forsikringen er inkluderet i gebyret på 5% af lejemålets pris og udgør beløbsmæssigt 1/5 af denne. Forsikringen giver ret til at afbestille rejsen indtil 24 timer før den på rejsebeviset anførte ankomstdato.

Det indbetalte beløb tilbagebetales med en selvrisiko på 10% af rejsens pris, dog ikke den betalte afbestillingsforsikring/reservationsgebyr, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at een af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller akut alvorlig sygdom. Udenfor denne personkreds falder personer over 75 år og personer, der lider af kroniske sygdomme. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af forsikringen.

Dokumentation med lægeerklæring er obligatorisk og skal være Dansk Bilferie i hænde hurtigst muligt efter sygdommens indtræden. Dansk Bilferie skal informeres så snart sygdommen der afstedkommer afbestillingen indtræder. Dansk Bilferie forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker afbestillingsforsikringen ikke. Det er derfor en god ide at undersøge om Jeres private rejseforsikring dækker, ellers er det muligt at tegne en forsikring der dækker under opholdet hos Gouda rejseforsikring.

Vær opmærksom på de nye regler pr. 1/1 2008 vedrørende det gule sygesikringskort, hvor bl.a. hjemtransporten bortfalder.

Betingelserne for sygdomsafbestillingsforsikringen fremgår også i lejebestemmelsene.