Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Rejsegarantifonden

AAA® kreditvurdering

Go'e ratings - Trustpilot

Dansk Bilferie er medlem af Rejsegarantifonden.
Medlemsnummer 1495

 AAA® ratingen viser meget solid økonomi og særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser

Gode brugerratings via Trustpilot. Se hvad andre sider på Trustpilot om Dansk Bilferie

Alle personoplysninger som indtastes på siden opbevares sikkert og videregives ikke til 3. part. Som anbefalet af Datatilsynet bliver alle dine betalingsoplysninger, der afgives i forbindelse med betaling af en rejse på Dansk Bilferie beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra din (brugerens) computer til betalingsløsningen. Dansk Bilferies datasystemer valideres løbende i forhold til at sikre højeste IT sikkerhed.