Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Prisgaranti

Dansk Bilferie giver prisgaranti på alle ferieboliger på hjemmesiden danskbilferie.dk (i forhold til den til enhver tid gældende pris på hjemmesiden). Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (dvs. feriebolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring, faktureringsgebyr mm.) billigere hos et andet dansk rejsebureau, får du ferieboligen til den fundne pris. Følgende betingelser skal være opfyldt samtidigt for at opnå prisgarantien.


  1. Ferieboligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør og
  2. Dokumentation skal være Dansk Bilferie i hænde senest 7 dage efter bestilling af ferieboligen og
  3. Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag.


Prisgarantien dækker udelukkende leje af bolig. Tilkøb (se punkt 6 i lejebestemmelserne) er ikke dækket af prisgarantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for special tilbud.