Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Tryghedspakke m. ændrings- og afbestillingssikring

  • Afbestilling ved dokumenteret sygdom frem til kl. 12.00 dagen før ankomst.
  • Gratis afbestilling af ferien - frem til 60 dage før ankomst.*
  • Ingen ændringsgebyr - frem til 14 dage før ankomst.

Betingelser for tryghedspakken*:

Pris
Tryghedspakken som kan tilkøbes særskilt, koster 4 % af lejemålets pris, og skal bestilles inden betaling af depositum / 1. betaling. Pakken giver ret til at afbestille indtil 60 dage før ankomst, inden kl. 12.00 - uden dokumentation. Ved afbestilling tilbagebetales rejsens pris, fratrukket en selvrisiko på 5 %, samt tryghedspakkens pris og evt. ekspeditionsgebyr.

Ændringer
Har du tilkøbt tryghedspakken kan du gebyrfrit foretage ændringer indtil 14 dage før ankomst. Hvis der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet/leverandøren, skal denne omkostning betales af lejer. Der henvises til pkt. 8 for yderligere information om ændringer. Du er også garanteret, at den bestilte rejse ikke ændres ved forhøjelse af valutakurser. Din købskurs er fast, når du har bestilt. 

Inkl. sygdomsafbestillingssikring
Ved dokumenteret sygdom kan ferien annulleres helt frem til kl. 12.00 dagen før ankomst. Det indbetalte beløb tilbagebetales med fradrag af en selvrisiko på 5 % af rejsens pris, samt tryghedspakkens pris og evt. ekspeditionsgebyr, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. 

Personer der er fyldt 75 år, og personer der lider af kroniske sygdomme, kan ikke dækkes af tryghedspakken. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Udlejer skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Dansk Bilferie og skal fremsendes senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af lejer. Dansk Bilferie forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker tryghedspakken ikke.

I force majeure situationer såsom krig, strejke, naturkatastrofe og lignende bortfalder retten til afbestilling 60 dage før ankomst.

Annulleres ferien helt, kan den ikke genbestilles indenfor de næste 48 timer.